Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det ytligaste jordlagret. Värmepumpen tar upp denna lagrade solenergi med hjälp av en nedgrävd kollektor. Kollektorn är en slang, fylld med frysskyddad vätska och nedgrävd på 80 – 100 cm djup. Slanglängden kan vara 250 till 400 meter beroende på vald värmepumpstorlek.

Att använda denna energi för uppvärmning är en kostnadseffektiv metod. Högsta avkastning fås från mark med stort vatteninnehåll.