Värmepumpar fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet och avger den på baksidan. En luft/luftvärmepump (även kallad komfortvärmepump) utvinner sin energi från soluppvärmd utomhusluft och överför värmen till den cirkulerande inomhusluften. Inomhusluften värms upp genom att den cirkulerar genom inomhusdelen som avger värme till luften.
En luft/luftvärmepump kan även förbättra inomhusluften något eftersom inomhusdelen innehåller ett eller flera filter. För varje kWh som används för att driva en luft/luftvärmepump får man normalt ut cirka två till tre kWh värme till huset. Den förbättrar dock inte ventilationen i huset.

Luftvärmepumpen fungerar normalt som en energibesparande värmekälla i kombination med husets befintliga värmesystem. Innan du skaffar en luftvärmepump är det viktigt att se till att detta är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. Då blir besparingen maximal. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när det blir så kallt att värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen. Det bör alltid finnas någon värmekälla som kan ge tillskotts- eller reserv värme, som t ex elradiatorer, en bras- eller pelletskamin eller en oljepanna.