Om huset är byggt nära ett vattendrag kan värme från vattnet tas upp med hjälp av en ytjordkollektor som förankras på sjöbottnen.