Kanske undrar du hur är det möjligt att värma sitt hus med luft? Det värmepumpen lyckas med, är konststycket att koncentrera värmeenergin i uteluften så pass att den kan värma upp vattnet – i både duschar och radiatorer.

Lite förenklat går det till så här. Uteluften sugs in i värmepumpen och möter ett slutet system. Systemet innehåller ett köldmedium med förmåga att bli gas vid mycket låg temperatur.

En kompressor höjer under högt tryck det nu gasformiga köldmediets temperatur avsevärt. Och via en kondensor avges värmen ut till husets värmesystem, samtidigt som köldmediet återgår till flytande form – beredd att på nytt bli gas och redo att hämta ny värmeenergi.

Principen för luft/vatten-värme är i grunden väldigt enkel. Men utvecklingen av tekniken har med åren skapat allt mer sofistikerade och avancerade produkter.