Projektinformation

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt val när du anlitar oss. Här beskriver vi den process vi jobbar utifrån vad de olika stegen innebär för oss som leverantör och för dig som kund till oss.

  Beskrivning
Första kontakt E-post, telefon
Kundbesök

Gratis kundbesök
Analys av fastighetens förutsättingar och de boendes behov.

Skriftlig offert

Dimensionering
Ekonomisk analys
Projektupplägg
Vallentuna Värme VVS AB åtagande & ansvar
Kundens åtagande & ansvar
Specificerad prislista även vid fastpris-offert
Uppskattad driftskostanadskalkyl
Pay-offtid
Försäkringar

Tidsplanerat genomförande Planerat i tid i samråd med kunden
Överlämning Driftsättning & genomgång tillsammans med kunden. Överlämning dokumentation
Återkoppling Kunden är alltid välkommen att kontakta oss efter överlämning för ytterligare frågor.