Uppvärmningssystem

Vi hjälper dig vid både nyinstallation i samband med om-, till- och nybyggnad och med konvertering av ett befintligt energisystem.

Exempel på konvertering är byte från direktverkande el till vattenburet värmesystem (radiatorer, golvvärme eller fläktkonvektorer) och byte från olje- eller elpanna till olika typer av värmepumpar.

Vi hjälper dig att välja den lösning som passar bäst för din fastighet, din tomtmark och din förbrukning.

Bergvärme

Bergvärmepumpen hämtar upp lagrad energi via ett borrat hål och borrdjupet varierar oftast mellan 90-200 meter beroende på vilken pump du väljer. Systemet kan användas för både stora och små hus eller fastigheter. Det kräver inte mycket plats och borrhålet kan borras även i den minsta trädgård. Läs mer om bergvärme...

Sänker energikostnaden med ca. 70-80%

Sjövärme

Precis som med bergvärme hämtar sjövärmepumpen upp lagrad energi, men i det här fallet med hjälp av en slang på sjöbotten. För att sjövärme ska fungera måste huset ligga vid en sjö och du måste dessutom ha tillstånd att lägga ned sjövärmeslangar. Läs mer om sjövärme...

Sänker energikostnaden med ca. 70-80%

Jordvärme

Jordvärme kallas ibland mark- eller ytvärme och tar tillvara den energi som ligger ytligt lagrad, bara någon meter under markytan. Slangar grävs ner i marken med ett avstånd på ca. en meter till varandra. För en normalstor villa kan upp till 200 slangar behövas, så jordvärme kräver en relativt stor tomtyta. Dessutom måste hela tomtytan grävas upp före installation och sedan återställas. Läs mer om jordvärme...

Sänker energikostnaden med ca. 70-80%

Luftvattenvärmepump

En luftvattenvärmepump hämtar energi från utomhusluften och avger värme både till det vattenburna värmesystemet och tappvarmvattnet. Läs mer om luftvattenvärmepumpar...

Sänker energikostnaden med ca. 50-65%

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump kan användas i en fastighet som är ventilerad med ett mekaniskt fläktsystem. Pumpen tar tillvara den begagnade luften innan den lämnar huset. Läs mer om frånluftsvärmepumpar...

Sänker energikostnaden med ca. 30-50%

Luftluftvärmepump

Luftluftvärmepumpen är en så kallad komfortvärmepump som avger värme till inomhusluften. Den kan ge en ojämn värmespridning och passar bäst till småhus och andra mindre lokaler som har en öppen planlösning. Läs mer om luftluftvärmepumpar...

Sänker energikostnaden med ca. 20-50%

Kyla

Precis som bergvärme kan användas för att värma upp huset, kan den användas för att kyla ner det på sommaren. Konceptet heter frikyla och bygger på att man skickar ut kallt vatten direkt från borrhålet, som ger en skön svalka i huset. Fördelen är också att det kalla vattnet då värms upp och skickas tillbaka ner i marken via värmepumpen. På så sätt fylls borrhålet med ännu mer värme som sedan används igen till vintern. Läs mer om frikyla...